Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de website www.citroenselect.nl te bezoeken stemt de internetgebruiker volledig en zonder voorbehoud in met alle bepalingen van deze voorwaarden.

 

MULTIMEDIA

De website www.citroenselect.nl is zo gebouwd dat deze optimaal functioneert met Mozilla Firefox 3.0 of hoger en Internet Explorer 7. De optimale schermconfiguratie is 1280 x 1024 pixels. Daarnaast maken bepaalde delen van de website gebruik van de plug-in Flash 8.

De website is geschikt voor de volgende internetbrowsers en plug-ins:

  • Mozilla Firefox 3.0
  • Internet Explorer 7, 8 en 9
  • Safari 3.2
  • Chrome
  • Flash 8

 

1. Intellectuele eigendomsrechten


CITROËN informeert de gebruikers van deze website dat de meeste onderdelen van deze website:
  
a) beschermd worden door het auteursrecht: dit geldt met name voor foto's, artikelen, tekeningen, bewegende beelden, enz.;

b) en/of beschermd worden door de wetgeving op het gebied van tekeningen en modellen: met name de modellen van auto's die op de website worden getoond;

c) worden beschermd door het merkenrecht: met name het merk "CITROËN",  “CITROËN SELECT”, het beeldmerk "Double Chevron" (voorstellende het logo van CITROËN) en de modelnamen van auto's die op de website worden getoond.

 

Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan CITROEN Nederland of aan derden die aan CITROËN het gebruik van deze rechten hebben toegestaan.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Citroën Select gaat u naar www.citroenselect.nl/privacy.


2. Informatie met betrekking tot de producten en diensten

De informatie en afbeeldingen op de pagina’s van deze website zijn gebaseerd op de technische gegevens zoals bekend op het moment van het online brengen van de website of op het moment van de updates van de verschillende pagina's van de site.

 

De uitrusting van de op de website getoonde auto's is afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel.


CITROËN kan in het kader van de permanente productverbetering op elk gewenst moment de technische gegevens, de uitrusting, de opties en de kleuren van de auto's wijzigen. Overigens staat de huidige stand van de reproductietechniek een waarheidsgetrouwe weergave van de kleuren niet toe.

De modellen en/of uitvoeringen, alsmede de uitrusting, opties en accessoires die op deze website worden getoond, komen overeen met de modellen die in Frankrijk worden geleverd. Deze kunnen per land verschillen of in bepaalde landen niet leverbaar zijn.


In ieder geval heeft de informatie op deze website een algemeen karakter en kunnen er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Bovendien zijn alle vermelde prijzen de Nederlandse adviesprijzen waaraan voor CITROËN, de filialen en het commerciële netwerk geen verplichtingen zijn verbonden.

Wij maken u erop attent dat u uitsluitend door een koopovereenkomst of een reserveringsformulier bij een Citroën Select-dealer te ondertekenen een auto kunt reserveren of kopen.


De gebruiker wordt erop gewezen dat CITROËN weliswaar als host fungeert voor de pagina’s waarop de voorraad van de Citroën Select-dealers wordt gepresenteerd, maar dat CITROËN niet aansprakelijk is voor de inhoud van deze pagina’s. Elke Citroën Select-dealer is namelijk aansprakelijk voor de inhoud en het up-to-date houden van de pagina’s waarop de voorraad van de dealer wordt gepresenteerd, en met name voor de presentatie van de auto’s en de vermelde prijzen en beschikbaarheidsgegevens.

Wij herinneren u eraan dat de leden van het commerciële netwerk van Citroën onafhankelijke bedrijven zijn die het vrij staat eigen tarieven te bepalen en niet verplicht zijn om deel te nemen aan door CITROËN georganiseerde acties. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij voor deze website aanleveren.

 

3. Bescherming van persoonlijke gegevens

CITROËN verwerkt uw persoonsgegevens om gebruik van de website voor u te optimaliseren en om u de op de website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren. Vanzelfsprekend geschiedt dit in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij verwerken de persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt. Het is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken welke persoonsgegevens wij u verzoeken te verstrekken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, huisadres. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven met een asterix ("*").

CITROËN verwerkt uw persoonsgegevens om (i) het gebruik van de website voor u te optimaliseren, (ii) de op de website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan u te kunnen leveren en (iii) u op de hoogte te stellen van andere of nieuwe informatie, producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Indien u via de website informatie opvraagt of indien u gebruik maakt van producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren of aan te melden bij CITROËN kan CITROËN u informatie toesturen over producten en/of diensten van CITROËN die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om CITROËN te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar info-nl@citroen.com. Tevens is het mogelijk dat CITROËN uw persoonsgegevens deelt met aan haar gelieerde dealers en dat deze dealers contact met u opnemen.

CITROËN kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die in haar opdracht persoonsgegevens van u verwerken ("Bewerkers"). Deze Bewerkers zijn zorgvuldig door ons uitgekozen en zullen uw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. 

CITROËN draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U heeft het recht CITROËN te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. CITROËN zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u CITROËN verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal CITROËN in ieder geval binnen vier weken reageren. Voor bovenstaande verzoeken en voor vragen omtrent het privacybeleid van CITROËN kunt u een e-mailbericht sturen, onder vermelding van "privacy" in de onderwerpbalk, naar info-nl@citroen.com of een brief sturen, onder vermelding van "privacy", naar:

CITROËN Nederland BV
T.a.v. afdeling CITROËN Klantenservice
Lemelerbergweg 12
1101 AJ Amsterdam
Telefoon: 0800-2487636

4. Hyperlinks

Voor het plaatsen van een hyperlink naar de website www.citroenselect.nl dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij AUTOMOBILES CITROËN.
In ieder geval kan AUTOMOBILES CITROËN op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en de producten of diensten van de websites waar de website www.citroenselect.nl via hyperlinks of andere links mee verbonden zou kunnen zijn.

5. Toepasbaar recht

De website www.citroenselect.nl en de onderhavige algemene voorwaarden vallen onder het Franse recht, tenzij dwingende bepalingen van het Nederlandse recht anders bepalen. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk in het Frans opgesteld.
 
6. Beheer van wachtwoorden

CITROËN stelt op deze website verschillende ruimtes tot uw beschikking waarmee u toegang kunt krijgen tot diensten. Om toegang tot deze ruimtes te verkrijgen, dient u een e-mailadres, uw voor- en achternaam en uw postcode in te vullen en een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord blijft strikt persoonlijk en u dient zelf zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid ervan. In dit opzicht bent u zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van dit wachtwoord en kan CITROËN in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade veroorzaakt door het gebruik van bovengenoemde ruimtes en/of het wachtwoord.

U dient CITROÉN op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik van uw wachtwoord of uw persoonlijke ruimte en u dient na elk bezoek aan de website uit te loggen.

7. Beperking van de aansprakelijkheid

Het gebruik van de website www.citroenselect.nl is geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid. Voor zover toegestaan onder de dwingende bepalingen van het Nederlands recht zijn CITROËN, diens filialen en de leden van het dealernetwerk niet aansprakelijk worden voor directe of indirecte schade, met name voor materiële schade, verlies van gegevens of computerprogramma's en voor financiële schade, die het gevolg is van het gebruik van deze website of de websites die hiermee verbonden zijn.

CITROËN wijst u erop dat bepaalde producten of diensten die op de website www.citroenselect.nl worden getoond in sommige landen onderwerp kunnen zijn van bijzondere regelgeving en zelfs van beperkingen en verboden.

U moet zich er dus van verzekeren dat de regelgeving in het land waar u zich bevindt, het raadplegen van de website www.citroenselect.nl toestaat.

8. Actualisering

CITROËN houdt zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, deze gebruikersvoorwaarden en alle onderdelen, producten of diensten die op deze website getoond worden, te wijzigen en aan te passen.


Al deze wijzigingen worden de internetgebruikers opgelegd; de internetgebruikers dienen bij iedere toegang tot de website de gebruikersvoorwaarden te raadplegen.
 
9. Informatie met betrekking tot financieringsaanbiedingen

Alle financieringsaanbiedingen die worden gedaan op de website www.citroenselect.nl zijn onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door: CITROËN FINANCIAL SERVICES, handelsnaam PSA Finance Nederland B.V., Goudsesingel 136, 3011 KD Rotterdam (KvK 24125767, registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Telefoon Financial Services: 0900 -12 12 600 (€ 0,35 per gesprek)


De aangeboden financieringsmethoden en tarieven zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden en zijn in alle gevallen afhankelijk van goedkeuring van het dossier door CITROËN FINANCIAL SERVICES.

Aan de onderdelen van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en u kunt door uw registratie op deze website geen geldig financieringsvoorstel verkrijgen.
Alleen als u een voorlopig financieringsvoorstel door middel van uw handtekening hebt geaccepteerd en u de gevraagde bewijsstukken met betrekking tot uw identiteit en inkomen aan uw CITROËN-dealer hebt verstrekt, kan CITROËN FINANCIAL SERVICES een beslissing nemen inzake uw verzoek.